Một số hình ảnh tiểu biểu Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016- triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh

04_-thay-dang-xuan-huu_1

01_trao-co_tinh

02_dc-nguyen-manh-hien

03_thay-ngo-vy-nong

05_-bang-khen_1

07_vannghe

06_-bang-khen-2
I was able to get the best education that I could buy.